Ga naar:

Meer weten?

Wilt u meer weten, heeft u specifieke vragen of wilt u een keer vrijblijvend van gedachten wisselen over de mogelijke inzet van &Meer in uw organisatie, neem dan gerust contact op:

 

info@nmeer.nl

06-4 25 26 9 27

 

Volg &Meer op Twitter:

@marketingenmeer

 

Uiteraard is Anne-Marie Kuiper ook te vinden op LinkedIn (voor meer informatie en een uitgebreidere achtergrond).