Ga naar:

Meer weten?

Wilt u meer weten, heeft u specifieke vragen of wilt u een keer vrijblijvend van gedachten wisselen over de mogelijke inzet van &Meer in uw organisatie, neem dan gerust contact op.

 

Een exemplaar van het boekje 'Ook digitaal loyaal' aanvragen kan ook!

 

info@nmeer.nl

06 - 42526927

 

Volg &Meer op Twitter:

@marketingenmeer

 

Uiteraard is Anne-Marie Kuiper ook te vinden op LinkedIn.