De klant centraal of de organisatie als uitgangspunt?

Als bedacht is wát er geleverd gaat worden, moet de organisatie vervolgens in staat gesteld worden om te kúnnen leveren. Binnen de organisatie (productie, verkoop, klantenservice, marketing) als ook daarbuiten (klanten informeren over de nieuwe producten of dienstverlening).

Simpel gezegd. Maar niet zo simpel uitgevoerd. Dat kan namelijk een hele nieuwe manier van (samen)werken behelzen. Waarin bijvoorbeeld het creëren van draagvlak cruciaal is. Of het bepalen van een totaal nieuwe manier van marktbewerking. Andere communicatiekanalen. Een omnichannel aanpak.

En dat brengt veelal weer de vraag naar nieuwe plannen met zich mee.

Ook met dergelijke implementatie issues deed &Meer in eerdere opdrachten ervaring op.